neurologopeda

Renata krysińska

Doświadczenie w pracy z dzieckiem zdobyłam pracując przez ponad 20 lat z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym zachowaniem (w tym FAS) w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na co dzień pracuję głównie z małymi dziećmi  ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, deficytami
i sprzężeniami zaburzeń wynikającymi z zespołów i wad genetycznych , zaburzeń rozwojowych OUN.

Wykształcenie: mgr pedagogiki (Uniwersytet Opolski); studia podyplomowe: „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci
i młodzieży” (Uniwersytet Śląski), „Logopedia” (Uniwersytet Śląski), „Neurologopedia” (Uniwersytet Śląski).

Kursy i szkolenia:

 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie
  w monitorowaniu rozwoju dziecka – Fundacja Synapsis.
 • Strategie postępowania logopedycznego u dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Synapsis
 • Strategie pracy z dziećmi z echolalią – Fundacja Synapsis
 • Mowa echolaliczna jako charakterystyczna cecha komunikacji dziecka z ASD – Fundacja Synapsis
 • VB-MAPP. Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju – Fundacja JiM
 • Terapia wad wymowy – wywoływanie i utrwalanie głosek.
 • Werbogesty – od gestu do słowa i będzie rozmowa.
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedy.
 • Od działania do rozumienia- strategie pracy w niedokształceniu mowy o typie afazji.
 • Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt.
 • Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne.
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego – Opolskiego Koła Regionalnego (Opole 2019)                        
 • Konferencja „W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia Objawy, diagnoza oraz terapia (Kraków 2019),
 • Cykl szkoleń w ramach projektu ROPS w Katowicach „Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera; praca
  z dziećmi z zaburzeniami zachowania; praca z dziećmi
  z zaburzeniami emocjonalnymi.”

razem możemy więcej