pedagog, terapeuta TUS, muzykoterapeuta

Alicja Jania

Moje działania w pracy terapeutycznej koncentrują się na rozwijaniu potencjału dziecka oraz wsparciu rodziny.Ważny jest dla mnie dobrostan psychofizyczny, osadzony w kontekście wartościowych, dających radość i poczucie bezpieczeństwa relacji.Wierzę, że umiejętność dostrzegania i rozumienia emocji, rozwija empatię i zaangażowanie społeczne.

Wykształcenie:
1.Oligofrenopedagogika-studia licencjackie Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach.
2.Animacja społeczno-kulturalna z arteterapią-studia magisterskie Uniwersytet Opolski.
3.Muzykoterapia-studia podyplomowe.Akademia muzyczna we Wrocławiu.
4.Edukacja elementarna:wczesnoszkolna i przedszkolna studia podyplomowe.
5.Trening Umiejętności Społecznych- szkolenie.

 

razem możemy więcej