Diagnostyk *psycholog*psychoterapeuta

Anna Lewicka

Pomagam rodzicom w trudnościach wychowawczych i szkolnych. Wspieram dzieci i młodzież w sytuacjach będących dla nich źródłem trudności. Zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także wspierającym poradnictwem rodzicielskim. Pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji. Rodzinom w sytuacjach kryzysu.

Pracuje jako psycholog i trener realizując swoją pasję i dążenie do ciągłego samodoskonalenia.

Wierzę w moc psychologii i z zaangażowaniem podążam ze swoimi klientami towarzysząc im w drodze do realizacji  samopoznania i zamierzonych celów. Dzięki zastosowaniu różnych metod psychoterapii i metod leczenia opartych na współpracy, moi pacjenci zmieniają swoje życie. W rezultacie lepiej radzą sobie z różnymi przeszkodami.

 

Obecnie kontynuuje naukę w Katowickim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.

Prowadzę Centrum Rozwoju Dziecka, gdzie realizuję warsztaty rozwojowe dla dzieci. Zajęcia opierają się na pracy w trzech filarach rozwoju dziecka: zdolności poznawczych (koncentrację i zapamiętywanie, logiczne myślenie), umiejętności emocjonalnych oraz społecznych. Spotkania prowadzone są tak, aby dziecko odkrywało swój potencjał, budowało swoje zasoby, jak również w sposób ciekawy pobudzały do uczenia się, myślenia, poznawania siebie oraz otaczającego świata. Aby dziecko mogło osiągnąć sukces potrzebne są umiejętności, które pozwolą mu się skutecznie rozwijać i odnajdywać w środowisku szkolnym, rówieśniczym: dobra koncentracja, umiejętności grafomotoryczne, zdolności pamięciowe, ciekawość poznawcza, umiejętność współpracy i radzenia sobie z rywalizacją, czy wiara w siebie. Rozwój tych właśnie obszarów wspieram podczas warsztatów.

W pracy z dziećmi badam aktualny poziom rozwoju umysłowego – badanie inteligencji dzieci, młodzieży z określeniem ilorazu, mająca na celu wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka, 

– rozwój psychomotoryczny dzieci,

– procesy poznawcze: percepcji wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, uwagi, pamięci wzrokowej i jej pojemności, zdolności uczenia się, lateralizacji, sprawności grafomotorycznej ręki, poziomu dojrzałości społecznej, dojrzałości szkolnej, trudności szkolnych m.in.: dysleksji, dysortografii, dysgrafii,

– struktury osobowości, oceny przystosowania, temperamentu,

– dziecięcych zaburzeń psychicznych (depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, zachowania, nerwicy natręctw, agresji u dzieci, zaburzeń rozwojowych i zachowania – autyzmu, zespołu Aspergera, nadpobudliwości psychoruchowej),

– diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego

Zapraszam do współpracy, 

Anna Lewicka

 

dziecko może nauczyć dorosłych 3 rzeczy; cieszyć się bez powodu, być ciekawie zajętym domagać się ze wszystkich sił tego co pragnie – paulo Coelho

Razem możemy więcej