Fizjoterapeuta? terapeuta integracji sensorycznej/ terapeuta karmienia

Alicja salwach

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem i surdopedagogiem.

W 2016 roku rozpoczęłam szkolenie Terapii Integracji Sensorycznej wg
Ayres prowadzone przez Kristiane Kull-Sadacharam, która uczyła się
metody u źródła na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i miała osobisty
kontakt z twórczynią metody Jean Ayres. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu
tytułu terapeuty SIAT (Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres)
prowadząca zaproponowała mi odbycie kursu instruktorskiego. Przez
kolejne trzy lata byłam asystentką Kristiane Kull-Sadacharam
uczestnicząc w licznych kursach przez nią prowadzonych w Polsce oraz
Monachijskim Centrum Dziecięcym. W 2020 roku uzyskałam tytuł Instruktora
Integracji Sensorycznej wg Ayres.

Ze względu na różne trudności z jakimi zmagają się moi mali pacjenci ukończyłam liczne kursy takie jak NDT-Bobath, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), trójwymiarową manualną terapię wad stóp, szkolenia z zakresu responsywnych terapii karmienia oraz wiele innych metod wspomagających rozwój poznawczy i emocjonalny. Ukończyłam również szkolenia z zakresu diagnozy spektrum zaburzeń autyzmu takie jak posługiwanie się testem ADOS-2 i STAT.

razem możemy więcej